Extrasfinkterik Anal Fistül Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Extrasfinkterik Anal Fistül Nedir?

Extrasfinkterik anal fistül, anüsün sfinkter kaslarının dışında başlayan ve rektumun çevresini tamamen dolaşan, sonrasında pelvik veya perianal bölgeye açılan anormal bir kanaldır. Bu tür fistüller, anal fistül sınıflandırmaları içinde nadir görülen ve tedavisi en zor olan türlerden biridir. Extrasfinkterik fistüller, genellikle rektumun daha yüksek bölgelerinden kaynaklanır ve anüsün sfinkter kaslarının dışında ilerleyerek cilt yüzeyine ulaşır. Bu tür fistüllerin yönetimi karmaşık olabilir çünkü sfinkter kaslarının fonksiyonunu korumak ve aynı zamanda enfeksiyonu kontrol altına almak gereklidir.

Extrasfinkterik Anal Fistül Belirtileri Nelerdir?

Extrasfinkterik anal fistül belirtileri diğer fistül türlerine benzer olabilir ancak genellikle daha şiddetlidir. Hastalar sürekli veya aralıklı anal bölge ağrısı, dışkılama sırasında ağrı, anal bölgeden irin veya kan akıntısı ve ciltte açılan fistül ağzından enfeksiyonun dışarı akması gibi semptomlar yaşayabilir. Ağrı, otururken veya yürürken artabilir ve uzun süreli enfeksiyonlar genel sağlık durumunu etkileyebilir, ateş ve halsizlik gibi sistemik enfeksiyon belirtileri ortaya çıkabilir. Bu şiddetli belirtiler, günlük yaşamı ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Extrasfinkterik Anal Fistül Neden Olur?

Extrasfinkterik anal fistüllerin oluşumu, genellikle pelvik enfeksiyonlar, özellikle divertikülit veya Crohn hastalığı gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıklarının komplikasyonları olarak ortaya çıkar. Ayrıca, cerrahi müdahaleler, travma veya pelvik abseler gibi durumlar da bu tür fistüllerin gelişimine neden olabilir. Pelvik bölgede oluşan enfeksiyonlar, doğrudan sfinkter kaslarının dışına ilerleyebilir ve kompleks fistül kanallarının oluşumuna yol açabilir. Bu fistüllerin tedavisi, altta yatan nedenin tespit edilmesi ve enfeksiyonun etkili bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğinden, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Extrasfinkterik Anal Fistül Tedavisi Nasıl Yapılır?

Extrasfinkterik anal fistül tedavisi, karmaşıklığı ve sfinkter kaslarını koruma gereksinimi nedeniyle dikkatli bir planlama gerektirir. Cerrahi müdahale, genellikle bu tür fistüllerin tedavisinde en etkili yöntem olarak kabul edilir. Tedavi seçenekleri arasında fistülotomi, seton yerleştirme ve daha yenilikçi yöntemler olan fistül tıkaçları veya fibrin yapıştırıcılar bulunur. Ancak, extrasfinkterik fistüllerin özellikle karmaşık doğası nedeniyle, tedavi genellikle kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirir.

Cerrahi müdahalenin amacı, fistül kanalını temizlemek, enfeksiyonu ortadan kaldırmak ve mümkün olduğunca sfinkter kaslarının bütünlüğünü korumaktır. Bu amaçla, fistül kanalının içine yerleştirilen setonlar kullanılarak enfeksiyon kontrol altına alınabilir ve fistülün yavaşça iyileşmesine izin verilebilir. Daha karmaşık veya tekrarlayan vakalarda, sfinkter kaslarına minimal zarar veren ve fistül kanalını kapatan cerrahi teknikler tercih edilebilir. Hastaların iyileşme süreci, cerrahi müdahalenin kapsamına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Ameliyatsız Extrasfinkterik Anal Fistül Tedavisi

Ameliyatsız extrasfinkterik anal fistül tedavisi, genellikle enfeksiyonu kontrol altına almak ve semptomları hafifletmek için destekleyici tedavilere odaklanır. Antibiyotikler ve anti-inflamatuar ilaçlar enfeksiyonun yönetilmesinde ve ağrının azaltılmasında kullanılabilir. Ayrıca, dışkıyı yumuşatmak ve anal bölgeye gelen basıncı azaltmak için diyet değişiklikleri ve yüksek lifli gıdaların tüketimi önerilebilir. Bu yöntemler, özellikle cerrahiye uygun olmayan hastalar için geçici rahatlama sağlayabilir.

Ancak, ameliyatsız yöntemler genellikle extrasfinkterik fistüllerin neden olduğu temel problemi çözmez ve çoğu durumda kalıcı bir çözüm sunmaz. Bu nedenle, ameliyatsız tedavi yaklaşımları genellikle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için geçici önlemler olarak değerlendirilir. Hastanın durumu ve tedaviye verdiği yanıt düzenli olarak değerlendirilmeli ve gerektiğinde daha etkili tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır.

Extrasfinkterik anal fistüllerin tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir ve hastaların, tedavi seçenekleri ve beklenen sonuçlar hakkında kolorektal cerrahi uzmanıyla detaylı bir şekilde görüşmeleri önemlidir. Hastanın genel sağlık durumu, tedavi tercihleri ve yaşam tarzı gibi faktörler, tedavi planlamasında dikkate alınmalıdır.

Leave a reply