Fistül Tedavisi Nasıl Olur ve Kullanılan İlaçlar

Fistül Nedir?

Fistül, iki organ ya da iki doku arasında genellikle bölgede tahribat oluşması ya da bölgenin iltihaplanması nedeniyle normalde olmaması gereken anormal bir bağlantı yolunun oluşmasıdır. Fistül tedavisi ve oluşumu bakımından diğer makat hastalıkları arasında en karmaşık yapıda olanıdır.

Mide ve bağırsak sisteminin son bölümünü oluşturan makat bölgesinde, iltihap oluşumu sonucu bağırsakla cilt arasında anormal bir kanalın oluşmasına ise anal ya da perianal fistül denmektedir. Çoğunlukla makat bölgesinin zorlanması nedeniyle meydana gelen çatlak ya da yara oluşumu, makat bölgesinde apse oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Apse oluşumunun iyileşmesi gerçekleşmediğinde vücuttan dışarı atılması için bölgede istenmeyen bir fistül yani kanal oluşumu gözlenebiliyor.

Ayaktan, Yatış Gerektirmeyen Lazerle Fistül Tedavisi Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız

Kişinin uzun süreli devam eden kabızlık yaşaması veya ishal yaşaması makatta oluşabilecek fistülün zeminini hazırlayabilir. Aynı şekilde kadınlarda gebelik ve normal doğum da makatta bir fistülün oluşumuna sebebiyet verebilir. Tüm bu durumlar anal bölgede bir zorlanmayı meydana getirebileceğinden bu hastalığın oluşma ihtimalini arttırabilmektedir.

Anal fistül rahatsızlığı, dolgunluk ve şişlik hissi, tuvalet sırasında kanama ve belirli bir süre sonrasında da devam edebilen ağrıya rastlanır. Ayrıca iç çamaşırında görülebilen kötü kokulu, sarı renkli akıntılar ile kişiye şikâyet verebilmektedir.

Makat fistülleri, oluşum gösterdikleri konum ve şekil itibariyle çeşitlere ayrılırlar. Makat bölgesinde istenmeyen kanalın iç ve dış makat kasının arasında olmasıyla meydana gelen intersfinkterik fistül, hastalarda en çok gözlemlenen fistül çeşididir. Makatı kontrol etmeye yarayan kasın arasından geçerek bir yol oluşumu sağlayan fistül çeşidi transsfinkterik fistül, intersfinkterik fistülden sonra en çok karşılaşılan fistül çeşidi olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bu iki fistül çeşidi dışında; suprassfinkterik fistül yani makatı kontrol eden tüm kasların üzerinden geçerek bir oluşum sağlayan fistül çeşidi bulunmaktadır. Ekstrasfinkterik denilen fistül çeşidinde ise kanal oluşumu kalın bağırsağın son kısmı ile cilt arasında oluşmaktadır. Bu fistül çeşitleri, diğerlerine oranla hastalarda daha az gözlemlenmektedir.

Ameliyatsız Lazerle Fistül Tedavisinin Avantajlarını Görmek İçin Tıklayınız

Fistül Tedavisi Nasıl Olur?

Anal fistül rahatsızlığı, hastaya verdiği hayattan soğutan rahatsızlıklar sebebiyle aslında hasta tarafından da bir an önce çözümlenmek ve tedavi olunmak istenen bir hastalıktır. Fakat fistül oluşumunun makat bölgesinde yer almasından kaynaklı olarak anal fistül tedavisi hasta tarafından genellikle ötelenen, sonraya ertelenen bir rahatsızlık olabiliyor. Hastalar ilk etapta, makat bölgelerinde oluşum gösteren fistülün kendiliğinden geçmesini bekleyebiliyorlar.

Lakin fistül oluşumu makat bölgesinde gelişim gösterdiği için bu pek mümkün olmuyor. Çünkü makat bölgesinin sürekli temiz olamamasından ve sürekli dışkı ile temas etmesinden kaynaklı olarak iltihabın kendi kendine geçmesi mümkün değildir. Hatta bu sebeple kendi haline bırakılan anal fistül oluşumunun ilerleyerek hastaya daha fazla ağrı ve acı vermesi, günlük yaşantısını oldukça zorlaması söz konusu olabilmektedir.

Anal Fistül Belirtileri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

Tedavi edilmeyen anal fistülün hastaya verdiği şikayetlerin çoğalması ile birlikte genellikle hastaların bir kısmının yine yaşadıkları çekinme duygusundan dolayı uzman bir Proktoloji hekimine danışmadıkları gözlemlenmiştir. Bunun yerine anal fistül rahatsızlığına sahip hastalar, evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri bitkisel ve doğal yöntemler arayışına girebilmektedirler. Bazen de doktor muayenesi ve tavsiyesi olmaksızın, kulaktan dolma bir takım bilgi ve söylentiler eşliğinde ilaç alabilmek için eczanenin yolunu tutabiliyorlar.

Fistül Tedavisi Sırasında Kullanılan İlaçlar

Anal fistül, çoğunlukla halk arasında fazla konuşulmayan fakat oldukça yaygın ve tedavisi zor olan bir hastalıktır. Anal fistülün tedavisi bitkisel yöntemler ve ilaçlarla ne yazık ki kesin sonuç verecek bir tedaviyi gerçekleştiremez. Özellikle anal fistül için kullanılan antibiyotik ve fitil kullanımları çoğunlukla hastalar için sadece zaman kaybına neden olabiliyor. Ne yazık ki perianal fistül tedavisinde antibiyotikler, makat bölgesindeki fistülün neden olduğu akıntıların sadece azalması konusunda fayda sağlayabilir lakin tamamen yok etme konusunda başarılı olamayabilirler. Fitiller, kremler ya da diğer bitkisel kürler de yine aynı şekilde makatta konumlanan fistül oluşumunun kişiye verdiği rahatsızlığı geçici bir süre hafifletme konusunda faydalı olabilmektedirler. Bu tarz denenen ya da denenmekte olan yöntemler bölgedeki fistülün yok olması konusunda çoğunlukla yetersiz kalmaktadırlar.

Anal fistül tedavisi, fistülün makat bölgesinde nasıl konumlandığı ile de bağlantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat bilinmesi gerekir ki anal fistül tedavisi ancak bir doktor müdahalesi ile ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Çoğunlukla bu ameliyatlı yöntemlerin bazılarında makatta bulunan ve dışkıyı tutmaya yarayan kasların zarar görüp, geçirilen operasyon sonrasında hastanın dışkı tutamama sorunu ile karşılaşmasına sebep olabiliyor. Ama genel olarak tüm bu ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi türlerinin bir kısmından bahsetmek gerekirse ilk olarak “Katater” tedavisini ele almak gerekir.

Katater yöntemi genellikle daha çok küçük boyuttaki fistüller için etkili olabiliyor. Katater tedavisi ile fistüllerin içini boşaltmak amaçlanır. “PLUG” ya da “Fistül Tıkaç Tedavisi” ise fistüle bir takım materyaller yerleştirilerek fistülün bölgeden zamanla kaybolmasını hedefler. “LİFT Tedavisi”nde ise tedavi, makat bölgesindeki fistülün iki ucunun da dikilmesi ile gerçekleştirilir. “Seton Tekniği” de oldukça yaygındır fakat bu teknikte dışkıyı tutmayı sağlayan makat kaslarının zarar görme riski oldukça yüksektir. Çoğunlukla küçük çapta olmayan büyük fistüllerin tedavisinde tercih edilir.

Fistül Tedavisinde Lazer Yöntemi

Anal fistül tedavisinde artık günümüzde en sık tercih edilmekte olan yöntem ise “Lazerli Yöntem”dir. Çoğunlukla lazer yönteminin tercih edilmesinin hastalar açısından oldukça mantıklı birkaç sebebi var. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi lazerle yapılan tedavide dışkıyı tutmaya yarayan kasların zarar görme olasılığını ortadan kaldırmasıdır. Bir diğer sebep ise tedavinin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve hastanın şaşırtıcı bir sürede günlük yaşantısına hızlıca dönmesi ve adapte olmasıdır.

Anal fistül rahatsızlığı ilk belirti vermeye başladığı anda uzman bir hekime başvurmayıp beklemek oldukça korkutucu sonuçlar doğurabiliyor. Yaklaşık 10 yıl süre ile tedavi edilmeyen fistüller, oluşum gösterdiği kişilerin kanser olma riskini oldukça arttırabiliyorlar. Bu sebeple fistül tedavisini yok saymak ya da tek başına çözüm arayarak kulaktan dolma bitkisel kür ya da ilaçla hareket etmek oldukça sakıncalı sonuçları meydana getirebilir. Bu sebeple belirti ve şikâyetler başlar başlamaz muhakkak uzman bir hekimden yardım alınması gerekmektedir.

Leave a reply