Kıl Dönmesi Kimlerde Görülür?

Kıl dönmesi hastalığı çoğunlukla kuyruk sokumunda meydana gelen bir hastalıktır. Ancak nadiren de olsa göbek bölgesinde ya da kasık bölgesinde de görülebilir. Kuyruk sokumunda toplanan kıllar deriyi delerek, cilt dokusunun altında bir kıl yumağı oluşturur. Bu kıl yumağı zaman içinde bir kese tarafından sınırlandırılır. Ardından zaman içinde kuyruk sokumunda şişlik, ağrı, ilerleyen dönemlerde ise kuyruk sokumunda akıntı şeklinde kendini gösterir.

Ayaktan, Yatış Gerektirmeyen Pilonidal Sinüs Tedavisi Nasıl Olur İzlemek İçin Tıklayınız

Kıl dönmesi küçük bir rahatsızlık gibi görünmesine karşın, ilerleyen evrelerde hastanın sosyal hayatını ciddi anlamda etkileyebilir. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte şikâyetlerin şiddeti bariz artar. Artan kuyruk sokumu bölgesindeki ağrılarla beraber kişi, oturmakta ve yürümekte ciddi anlamda zorluk çeker. Kuyruk sokumundaki akıntının şiddeti arttıkça gün içinde iç çamaşırını, elbisesini devamlı değiştirmek zorunda kalabilir. Ek olarak akıntının yaydığı kötü koku da rahatsızlık verir. Kıl dönmesinin apseleştiği durumlarda, bütün bu şikâyetler daha da şiddetli hale gelmiş olarak dayanılmaz bir hal alır.

Kıl dönmesi erkeklerde daha sık görülür. Aslen erkek bireylerin kuyruk sokumundaki derisi kadınlara gore daha kalındır. Sadece erkeklerde kıl yoğunluğu daha fazla ve kılın yapısı daha serttir. Bu yüzden erkeklerde kıl dönmesi hastalığı daha çok meydana gelir.

Kıl Dönmesinde Risk Faktörleri

Kıl dönmesine erkeklere oranla hanımlarda daha az rastlanır. Kadınlarda kuyruk sokumu bölgesindeki cilt dokusu erkeklere göre daha ince ve hassastır. Buna göre kıl yoğunluğunun fazla olmaması ve kılların genelde tüy şeklinde olması kıl dönmesi hastalığının kadınlarda daha nadir görülmesine sebep olur.

Ameliyatsız Lazerle Kıl Dönmesinin Tedavisi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız

Bu rahatsızlığın en sık görüldüğü yaş grubu 15-30 yaş aralığıdır. Özellikle ergenlik döneminde olan ergenlerde daha sık rastlanır. Çünkü buluğ çağında vücudun salgıladığı hormonlar cilt dokusu üzerinde negatif etkilere sebep olabilir. Cilt dokusu duyarlı olduğu için ise, kıl dönmesinin oluşması daha da kolaylaşmaktadır. Bu yaş aralığında daha sık görülmesinin bir diğer sebebi ise 15-35 yaş arasındaki kişinin fiziksel hareketlilik açısından en aktif dönemde olmasıdır. Bu durum da kuyruk sokumu bölgesinin sürtünmeden, terden kaynaklı olarak tahriş olmasına yol açabilmektedir.

Uzun zaman oturanlar kıl dönmesinde ciddi risk grubundadır. Günümüzde bu kadar sık rastlanmasının sebeplerinden birisi de budur. Eski dönemler aktif iş gücü ön planda iken, geldiğimiz noktada aktif beyin gücü gerektiren masa başı işler yaygınlaşmıştır. Bunların haricinde özellikle uzun yol şoförlerinde de kıl dönmesine sık rastlanır. Uzun vakit oturulduğu için, dik oturma pozisyonu uzun süre korunamaz. Bu durumda ise kuyruk sokumundaki kıllar sürtünmenin etkisiyle cilt içerisine geçebilirler. Hatta kıl dönmesinin ilk dönemlerde jeep hastalığı olarak anılmasının sebeplerinden birisi de budur. Eski dönemlerde kıl dönmesi rastlanan hastaların büyük çoğunluğu, gün boyu jeep kullanan askerlerden oluşmaktadır.

Aşırı kiloluluk beraberinde getirdiği bütün yan etkilerle birlikte, kıl dönmesinin oluşmasında da önemli etkenlerdendir. Alınan aşırı kilolar, bireyin tek başına rutin hijyen kurallarını yerine getirmesine mani olabilir. Ek olarak bozulan vücut anatomisi, aşırı yağ dokusu sebebiyle vücudun her bölgesinde görülen cilt dokusundaki tahriş, kıl dönmesi şikâyetine zemin hazırlar. Nadiren göbek bölgesi, koltuk altı ve kasık bölgesinde görülen kıl dönmesine, genel anlamda obezite grubundaki hastalarda rastlanır.

Kıl Dönmesi Ve Hijyen Tesiri

Kıl dönmesinde en önemli faktör hijyendir. Gündelik rutin bakım kurallarının ihmal edilmesiyle başlayarak daha sonra ilerleyerek kıl dönmesine dönüşür. Bundan dolayı kıl dönmesi hastalığının oluşma potansiyeli olan yerler rutin düzende günlük olarak temizlenmeli ve dikkat edilmelidir. Ek olarak seçilen kıyafetler de bu süreci hızlandırır. Dar kıyafetler sürtünme etkisini arttırdığı için kıl dönmesi oluşumunda önemli rol oynarlar.

Kıl dönmesinin ailevi, irsi özelliği bulunduğu için ailede kıl dönmesi şikâyeti olanlar daha dikkatli olmalı, kıl dönmesinin oluşmasına sebep olan hatalardan uzak durmalıdırlar.

Kıl Dönmesi Semptomları Nelerdir? Öğrenmek İçin Tıklayınız

Leave a reply