AdresKartaltepe Mah. İncirli Cad. No:26 Bakırköy / İSTANBULÇağrı Merkezi444 8 623

Hemoroid (Basur) Nedir Neden Olur Belirtileri Nelerdir?

Çoğu insanın yaşamının bir döneminde karşılaşma riski bulunan Hemoroid hastalığı hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Hemoroid (Basur) Nedir Neden Olur Belirtileri Nelerdir?

hemoroid_belirtileri.jpg

Hemoroid (basur) adıyla bilinen, vücutta makat içerisinde yer alan, anüs
bölgesinde bulunan toplardamarların çeşitli etkenlerden, damarın genişleyip
meme şeklinde sarkmasına neden olan bir hastalıktır. Çoğunlukla, makat
basıncına yapılan artışın sonucu olarak meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Hemoroid (Basur) Nedir?

Basur, insan sindirim sisteminin çıkış yeri olan ve tamamlayıcı görevi olarak üstlenen makat
bölgesinde meydana gelen bir hastalıktır. Makat (anal) bölgesinin içerisinde yer alan
anal kanalda bulunan toplardamarların çeşitli etkenlerden kaynaklı olarak kabararak meme
haline gelmesi ile hemoroidal yapılar oluşmaktadır.
Genel olarak makat basısının artması nedeni ile anal kanal bölgesinde yer alan bağ dokuları
ve oluşum göstermiş olduğu kas yapıları zarar görerek hemoroidin kişide gerçekleşmesine
yol açabilmektedir.

Günlük yaşamı olumsuz derecede etkileyen, sıklıkla kişinin kabız, ishal, aşırı ıkınmaya
bağlı olarak gerçekleşen tuvalet alışkanlıklarının olması veya hamile bireylerde yaşanılabilen
zorlu doğum anlarından kaynaklı olarak da bu hastalık gözlenebilmektedir. Çoğunlukla
ıkınmaya dayalı olarak gerçekleşen kabız kalımlarında karşımıza çıkıyor olsa da, gebelik
döneminde en sık rastlanılan makat hastalıkları arasında yer almaktadır. Çünkü bebeğin
bireye karın içindeki büyümesinden kaynaklı olarak, bayanın karın içi basısının artarak anal
bölgeye uygulamış olduğu şiddetin artması ile gebeler, sıklıkla hemoroid, anal fissür ve anal
fistül gibi makat hastalıklarıyla karşılaşabilirler.

Bulundukları yere göre değişiklik göstererek, hem çeşit farklılığı hem de yapı gereği değişim
gösterebilirler. Bu nedenle bulundukları yere göre İnternal ve Eksternal olarak iki çeşide
ayrılmıştır.

İç Hemoroid (İnternal)
Hemoroidin sıklıkla anlamasında zorluk çekilen çeşidi olan, rektumun iç kısmında meydana
gelip, dört evre olarak farklı belirtiler gösterebilen şeklidir. İç hemoroidin evreleri tedavi
yöntemlerini belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
olarak evrelere ayrılır. Sıklıkla evreler değiştikçe ve ilerledikçe hastada yaşanılan belirtiler
daha çok sorun teşkil etmeye başlamaktadır. Bu şekilde evreler arasındaki geçişlerde de
kanama, kaşıntı, doluluk hissi, şiddetli ağrılar gibi kendini gösterebilmektedir.

Dış Hemoroid (eksternal)
Tıp dilindeki adı ile “eksternal” tamamen basur memelerinin yani hemoroid pakelerinin anüs
çıkışında yer almasıdır. Makat bölgesinin en hassas yeri olan anüs çıkışında bu nedenle
belirtmiş olduğumuz oluşumlar kendini gösterebilir. İsmi ile adlandırılmasının temel nedeni
olup, hastanın eline gelebilen, gözle görülebilecek somut bir yapıda olarak, makatta yer
almasıdır.
Dış hemoroidler, tromboze hemoroid denilen hemoroid damarının içinde kan pıhtılaşması ile
oluşan sert, ağrılı kitle şeklinde bir probleme sebebiyet verir. Bu sorun da diğer çeşitlerinde de
olduğu gibi kısa sürede tedavisi gerekmektedir.
İç ve dış hemoroidler nadir de olsa birlikte görülebilirler. Tedavilerinin aynı anda yapılması
da mümkün olabilir. Fakat hastanın bu durumu, kendisinin teşhis etmesi olanaksızdır. Böyle

bir durum söz konusu olduğunda proktoloji uzmanı bir doktor, hasta için en uygun tedavi
yöntemini belirleyecektir.

Hemoroid (Basur) Neden Olur?
Birden fazla nedeni olan bu hastalık, günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu, bireyin
gündelik yaşam konforunu olumsuz yönde oldukça etkileyen makat hastalıklarının başında
gelir. Uzun süren kabızlık ve ishal, fazla kilo, ağır sporlar, ağır işler, fazla ayakta kalmak,
sürekli oturmak, gebelik ve doğum gibi makat basıncını arttıran etkenler olarak bilinen
hemoroidin nedenleri arasında yer alır. Bu etkenleri arttırmak mümkündür. Ancak ailesel
yatkınlık ve genetik gibi nedenlerde hemoroide neden olabilmektedir.

Bu hastalığa yol açan en önemli etkenlerin başında, kabızlık durumu gelir. Çoğunlukla bu
rahatsızlıkta gözlemlenen neden beslenme ve kişinin tuvalet alışkanlıklarının olması gereken
düzenin dışında oluşum göstermesidir.
Kabızlık durumu bağırsak hareketlerinin, bireyin yaşam rutininden farklı olarak yavaşlaması
akabinde boşaltımının durması veya oldukça yavaşlaması haline denir. Kabızlık durumunun
hemoroide neden olması, kabızlığın kronikleşmesi sonucunda olabilir. Kabızlığın getirdiği
uzun süre tuvalette kalma ve ıkınma hareketlerinin yapılması, anüs bölgesinde bulunan
toplardamarların genişleyip sarkması sorununa yol açmasıyla, bu hastalık kişide oluşum
gösterebilir.

Kabızlığın oluşmasına zemin hazırlayabilecek beslenme alışkanlıklarını ise şöyle
tanımlayabiliriz: Yeterli miktarda su tüketmemek, lif ve posa içeriğinden yoksun yiyecek
ağırlıklı beslenmek, beslenme rutininde ani değişiklik, hazır / çabuk yemek diye tabir
ettiğimiz fast – food tüketimi, yoğun acı ve baharatlı yiyecekler tüketme gibi nedenler
arasında sayılabilir.
Hastalığın oluşmasına neden olan bir diğer etken ise hareketsiz yaşamak, makat
basıncını arttıracak ağır spor dalları, (halter, gülle vb…) sürekli oturmak ya da ayakta kalmayı
gerektirecek işlerle uğraşmak hemoroidal yapıların oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu gibi
sebeplerden mümkün olduğunca kaçınmak bu oluşumu önleyebilir.
Bununla birlikte bu rahatsızlıkta, hastanın genetik durumu ve ailesel yatkınlık durumu da göz
önüne alınması gerekmektedir. Çünkü ailede beslenme düzeni ve şekli aile bireyleri arasında
yakınlık göstermesinden kaynaklı olarak bağırsak düzeninin çalışması da aynı olabilmektedir.
Bu nedenle kabızlık sorunu sonrasında yaşanılabilen hastalığın ailesel yatkınlıkla bir ilgisi de
mevcuttur.

Hemoroid (Basur) Belirtileri Nelerdir?
Sıklıkla insanlar tarafından yaygın olarak bilinen makat hastalıkları arasında yer almaktadır.
İnsanlar arasında söylemekten çekinilen bir bölge olan makat bölgesinde

oluşan hastalıklarının başında gelmektedir. Bu nedenledir ki, birçok hasta makat bölgesinde
yaşadığı diğer hastalıklardan hemoroid rahatsızlığını ayırmada sıkıntı yaşamaktadır. Bu
rahatsızlık kişide makat basıncının bir takım sebepleri ile ortaya çıkan basıncın artması
sonucu kişi bu hastalığın vermiş olduğu şikâyetler ile karşılaşabilmektedir.

Makat bölgesinde bu rahatsızlığı olan insanlarda, belirtileri türüne göre çeşitlilik
göstermektedir. Ancak çoğu zaman kaşıntı, rahatsızlık hissi ve kanama gibi belli başlı
belirtiler de kendini gösterebilir. Hemoroid kendi içerisinde bulunduğu yere göre
isimlendirilerek ikiye ayrılmaktadır. Biri makat bölgesinde anüsün iç kısmında görülürken
diğeri ise, anüsün dış kısmında görülmektedir.
Makat içinin son kısmında yer alan toplardamarların zorlamaya bağlı olarak, genişlemesi
sonucu ortaya çıkan iç basurun dışarıdan bakıldığında görülme imkânı yoktur. Bu nedenle
muayene esnasında hekimler tarafından rektoskopi yardımı ile teşhis edilmektedir. İç
hemoroid rahatsızlığı hastada dört farklı evrede oluşum sağlayabilmektedir.

Birinci Derece Hemoroid Belirtisi
Birinci derece hemoroid evresinde dışarıya sarkma yapan veya dış kısımda yer alan herhangi
bir meme oluşumu yer almaz. Bu evrede hastalık kişiye rahatsızlık boyutunda bir
belirti göstermeyebilir ve hasta çok fazla şikâyet de bulunmayabilir. Çok rahatsızlık
vermemekle birlikte ufak kaşıntılar oluşabilir. Hemoroidin kaşıntı belirtisinin sebebi; makatın
içindeki şişen memelerin akıntı yaparak rektum dışına sızmasıdır. Tuvalet ihtiyacından sonra,
dışkılamanın yeni yapılmış olmasına rağmen, sanki ihtiyacını tam giderememiş hissi
vermektedir. Bu da kişiyi oldukça rahatsız hissettirmektedir. Ağrı olmaksızın kanama
görülmesi ihtimali muhtemeldir. Çok nadir de olsa tuvalet sonrası nadiren peçeteye gelen
küçük kanamalar oluşabilir. Bu nedenle proktoloji uzmanı tarafından muayene sonrası tespiti
zor olabildiği için rektoskopi önerilmesi gerekebilmektedir.

İkinci Derece Hemoroid Belirtisi
İkinci derece hemoroid evresinin belirtileri birinci derece evresinden artık daha belirgin hale
gelerek kişiye verdiği şikâyetlerinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu evrede
hemoroid memelerinin oluşturmuş olduğu şişkinlikler biraz daha büyük olarak oluşum
gösterebilirler. Tuvalet sonrası ıkınmaya bağlı olarak memeler, gözle görülebilir bir şekilde
kendiliğinden çıkıp, ele gelir bir hale ulaşır. Tuvaletten çıkınca bu memeler kendiliğinden
içeri girer ve kaybolur. Birinci derece de kanamalar ağrısızken ikinci derece hemoroidde
ortaya çıkan kanamalar da ağrı da görülmesi söz konusu olabilmektedir. Hastanın iç
çamaşırında lekelenmelere rastlanabilir.

Üçüncü Derece Hemoroid Belirtisi
Üçüncü derece hemoroid evresinde belirtileri iyice kendini göstermeye başlar. Hemoroid

memesinin oluşturmuş olduğu şişkinlikler tuvalet esnasında dışkı ile birlikte sürtünerek
dışarıya doğru çıkarlar. Ele gelen bu memeler içeriye doğru itilmedikçe kendiliğinden
kaybolmazlar. Dışarı çıktıklarından kendiliğinden içeriye girmeleri oldukça vakit alır ve
kişiye verdiği ağrı ve dolgunluk hissi daha da artmış olur. Bu nedenle ancak elle müdahale
edilerek içeriye itilir. Bu evrede kanama, kaşıntı, ağrı ve ıslaklık belirgin halde yaşanır ve
hastaya ciddi anlamda rahatsızlık vermeye başlar.

Dördüncü Derece Hemoroid Belirtisi
Dördüncü derece hemoroid evresinde, rahatsızlığın son evresi olup artık tüm belirtiler yaşanır
hale gelir ve hastaya oldukça sıkıntı verir. Bu evrede hemoroid memeleri anüs kanalına
sığmamakta ve sürekli olarak makat ağzından çıkarak burada yer almaktadır. Hiçbir müdahale
ile içeri itilemeyen memeler artık tamamen dışarıda bulunur. Evrelerinden en fazla sorun
teşkil eden evre olması ile birlikte kişiye kanama, kaşıntı, şiddetli ağrı ve dolgunluk hissi
vererek oldukça büyük rahatsızlıklar doğurabilmektedir.

Dış Hemoroid Belirtisi
Dış basur da hemoroid memeleri makat dışında yer alarak, gözle görülür bir hal alıp,
elle hissedilecek bir yapıda olmaktadır. Bu nedenle hastaya sıklıkla ağrı, sancı, sızlama ve
yanma gibi belirtiler verebilmektedir. Yaşanılan bu belirtiler zaman içerisinde devamlılık
gösterebilir. İçi dolu olan hemoroid memeleri hastaya anüs bölgesinde kaşıntı
yaratabilmektedir. Buna bağlı olarak da hastalar sıklıkla, iç çamaşırlarında akıntı ve
kanamalar ile karşılaşabilirler. Zorlanmadan kaynaklı olarak gelişen kanama belirtileri herkes
de yaşanmamakla birlikte, nadiren de olsa kansızlığa sebebiyet verebilmektedir.
Belirtmiş olduğumuz gibi hemoroid ve hemoroid memelerinin oluşumları birçok hastaya belli
başlı belirtiler göstererek oldukça rahatsızlık hissi yaşatabilir. Bilinmesi ve unutulmaması
gerekir ki bu gibi çoğunlukla zorlanmadan ve ıkınmadan kaynaklı olarak gelişen hemoroid
çeşitlerinin vermiş olduğu bu belirtiler ile karşılaşıldığında, vakit kaybı yaşamadan uzman bir
hekime danışılması gerekmektedir. Bu nedenle yalnızca bu alanda hizmet veren ve tecrübeye
sahip olan proktoloji hekimlerine danışmak gerekir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli tuvalet
alışkınlığının, sağlıklı beslenmenin ve hareketli bir yaşam sürmenin büyük önem taşıdığını da
unutmamak gerekir.Proktoloji Merkezi

444 8 623
Copyright 2020 © Telif Hakları Avrupa Cerrahi Sağlık Merkezi Limited Şirketine Aittir


Open chat
Whatsapp Canlı Destek
Powered by