Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Nedir? Neden Olur?

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Nedir?

Kıl batması ile sıkça karıştırılan kıl dönmesi (pilonidal sinüs) rahatsızlığının tıp dilindeki adı “pilonidal sinüs”tür. Pilonidal’in kelime anlamı “kıl yuvası”, sinüs’ün kelime anlamı ise “anatomik boşluk, çukurluk” tur. Edinsel olduğu düşünülen bu hastalık doğrudan düşünüldüğü gibi sonradan kazanılan bir hastalıktır. Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere bu makat hastalığı, kişinin sırt bölgesinden veya saçından dökülen kılların vücutta bir boşlukta birikip zamanla derinin altına yerleşerek orada birikmesi ve adeta bir yuva oluşturmasıdır.

Ayaktan, Yatış Gerektirmeyen Kıl Dönmesi Tedavisi Nasıl Olur İzlemek İçin Tıklayınız

Çoğunlukla vücudun dış yüzeyinden, özellikle mevcut kılın fazla olduğu kısımlardan dökülen kıllar, kıl dönmesinin oluşumunda etkili olsa da kıyafetlerden düşen iplik parçaları da iki kalçanın arasında kalan bölgede birikebilmektedir. Bu birikim sonucunda kişinin günlük sıradan hareketleri ile (yürümek, oturmak, kalkmak vs.) bölgede birikmiş olan kıllar sürtünmenin de etkili olmasıyla deri ile temasını arttırıp adeta bir çivi gibi yavaşça derinin altına girerek yerleşmeye başlar. Özellikle kuyruk sokumunda biriken kıllar bölgedeki yağ dokusunun içine yavaş ve sinsi bir şekilde yerleşim gösterebilirler.

Yalnız bilinmesi gerekir ki, kıl dönmesinin çoğunlukla kuyruk sokumu bölgesinde görülse de sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşmaz. Kıl dönmesi (pilonidal sinüs); göbek bölgesinde, koltukaltı bölgesinde, yüzde ve bacaklarda da görülebilmektedir. Fakat yine de ameliyat sonrası yapılmış olan araştırmalara bakıldığında kıl dönmesinin kişilerin neredeyse yarısından fazlasının kuyruk sokumunda meydana geldiğini ortaya koymuştur.

Ameliyatsız Lazerle Kıl Dönmesi Tedavisinin Avantajlarını Okumak İçin Tıklayınız

Kıl Dönmesinin Oluşumu

Kıl taneciklerinin vücut içerisine girmesi ile vücut savunma sistemi devreye girip, yabancı olan cismin bölgede ilerlemesini önlemek amacı ile cismi bir kapsül içerisine alır. Bu şekilde kapsül cilt altına giren kıl veya tüy taneciklerini bir arada tutup, sınırlandırır. Sınırlandırılan bu kıl tanecikleri bir yuva haline gelmesi ile vücut savunma sistemi yabancı cismin parçalanmasına yönelik olarak bir sıvı oluşturur. Oluşan reaksiyonel sıvı bölgedeki kıl deliklerinden zamanla dış bölgeye doğru akıntı oluşturmaktadır. Bazen de dışarıya doğru atılan bu akıntı gözlemlenmeden, bölgede kişiye vermiş olduğu belirtilerden dolayı ele gelen sertlik, şişlik ve apse oluşumu ile karşılaşılabilir. Oluşan bu koyu sarı renginde, sıklıkla karşılaşılan kanlı, koyu renkli akıntı, kişiye oldukça kötü koku ve rahatsızlık hissi vermektedir. Peçeteye gelebilen veya çamaşırını lekeleyecek boyuta gelebilmektedir. En belirgin bulgularından biri ise oluşan apse sonucunda halsizlik, ateş ve mide bulantılarının olmasıdır. Kıl dönmesi rahatsızlığı iltihabik akıntı reaksiyonun vermiş olduğu etki ile birleştiği için kişiye dayanılması güç anlar yaşatabilmektedir.

Kıl Dönmesi İle İlgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayınız

Genel olarak erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülebilen kıl dönmesi rahatsızlığının ilk belirtisi oluşum gösterdiği bölgede delik oluşumunun görülmesi, kızarıklık ve şişlik olarak betimlenebilir. Rahatsızlığın ilerleyen süreçlerinde ise aynı bölgede birden fazla kıl girişinin olması sebebiyle meydana gelen birden fazla delik de gözlemlenebilir. Bununla birlikte kıl dönmesinden dolayı iltihaplanan bölgede sertlik, şişlik ve ağrı gözlemlenebilir. Aynı zamanda bölgeden gelen iltihaplı, bazen kanlı ve kötü kokulu akıntılar gözlemlenebilir.

Çoğunlukla derinin o yaşlarda daha yumuşak olmasından ve bu sebeple deri altına kıl girişinin daha kolay olabilmesinden kaynaklı, kıl dönmesi rahatsızlığı “genç yaş hastalığı” diye de tabir edilebilmektedir. Özellikle vücuttaki kılların belirli aralıklarla temizlenmemesi, gerekli olan kişisel hijyene yeterince önem verilmemesi, aşırı kilo, terlemeye bağlı olarak cildin uzun süre nemli kalması, hareketsiz ve uzun süre oturmak durumunda kalınan meslekler kıl dönmesi rahatsızlığının oluşumunda büyük rol oynayan faktörler arasında gösterilebilmektedir.

Apseli Pilonidal Sinüs

Kıl dönmesi sebebiyle bölgede oluşan apse, ilerleyen dönemlerde kişide halsizlik, ateş ve mide bulantısı gibi şikayetleri oluşturabilmektedir. Bununla birlikte tedavisi ertelenen veya kendi kendine geçmesi beklenen kıl dönmesi oluşumu bölgede büyüme göstererek ilerlemeye başlar. Bu rahatsızlığın zamanla oluşum gösterdiği bölgede hâkimiyetini kurması ile de hasta gündelik yaşantısında yaptığı sıradan işlerini bile yapmakta zorlanabilir. Özellikle kişinin hissettiği ağrı ve acılar, oturmak ve yürümek gibi en basit eylemleri bile yapmayı zorlaştırır duruma getirebilir.

Bazen kıl dönmesi rahatsızlığı kimilerinde oldukça sessiz ilerleyerek bir süre belirti vermeyebilir. Genel olarak bu rahatsızlığı yaşayanlar kendilerinde kıl dönmesi rahatsızlığı olduğunu çoğunlukla ilk aşamada yıkanırken kuyruk sokumu bölgelerinde hissettikleri acı ile sezinleyebilirler.

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Neden Olur?

Kıl dönmesi sırt, bel, boyun, ense gibi vücut üzerinden dökülen kıllardan kaynaklanmaktadır. Öncelikli olarak kıl dönmesi probleminin en belirgin olan etkeni belirttiğimiz gibi vücudumuzdaki kılların sebebi ile oluşur demek daha doğru olacaktır. En basitinden her gün farkına bile varmadan saç tellerimizin kendini yenilemek amacı ile dökülmesini belirtebiliriz. Dökülen saç, kıl ve tüyler sırt bölgesinden, kuyruk sokumu bölgesine düşer. Erkek saçlarının kısa olmasından kaynaklı olarak bu rahatsızlığın erkelerde görülmesi daha yüksektir. Genelde 15-40 yaşa arasındaki erkeklerde daha sık görülmesi, vücudumuzun bahsetmiş olduğumuz bölgelerinden dökülen kılların kuyruk sokumunda birikerek, burada sürtünme hareketleri ile bir matkap gibi ilerleyerek cilt altındaki doku içerisinde girmektedir.

Kıl dönmesi oluşum nedenlerinden birisi belirttiğimiz gibi makat ve çevresinde kıl yoğunluğunun fazla olması ve dökülen kıl miktarının ilerlemesi ile artışının gözlemleniyor olmasıdır. Çünkü cilt altına yerleşen kıl tanecikleri makat bölgesini tahriş ederek enfeksiyona neden olabilir.

Vücuda bir şekilde giriş yapan kıllar ilk olarak bölgede bir şişlik oluştururlar. Vücut, herhangi bir şekilde dışarıdan gelen ve bölgeye yerleşen kılları yabancı bir cisim olarak sınıflandırır. Kılların olduğu bölgeyi koruma altına almak ve onları yok etmek için bölgede iltihap oluşumu başlatır. Durum fark edilmedikçe ya da kendi kendine geçmesi beklendikçe daha da ilerleme kat eder. Öyle ki aynı bölgeye başka kılların da yerleşim göstermesiyle, bölgedeki şişlik nohut hatta yumurta büyüklüğüne bile ulaşabilir.

Kıl Dönmesinin Nedenleri

Kuyruk sokumunun iki kaba et arasındaki kıvrımlı bölgeye ismini vermiş olduğumuz intergluteal sulkus alanının dar ve derin bir yüzeye sahip olmasından kaynaklı olarak da kıl dönmesinin bu bölgede oluşmasının nedenleri arasında sıklıkla bahsedilmektedir.

Kıl dönmesi oluşum nedenleri arasında yer alan bir diğer etken ise, cilt dokusunun, derinin uzun süre giyilen kıyafetler sebebi ile bölgenin aşırı havasız kalması sebebi ile nemli bir yapıya bürünmesi yol açabilmektedir.

İntergluteal sulkus alanında çatlak ya da yara izinin olması, kıl dönmesi rahatsızlığının oluşmasında büyük rol üstlenebilmektedir. Çünkü doku üzerindeki çatlak veya yaradan vücuttan dökülen tüy taneciklerinin, hareketle birlikte cilt altından içeriye rahatlıkla girmesi gerçekleşebilir.

Daha önceden makat bölgesi ve çevresine uygulanmış olan travmalardan kaynaklı olarak şekil bozukluğunun bulunması kıl dönmesine sebep olabilmektedir. Makat bölgesinin kötü uygulanan temizliği ve bölgenin hijyenine özen gösterilmemesi yine faktörler arasında sayılabilmektedir.

Kıl dönmesinin oluşum nedenlerindeki ailesel yatkınlık, obezite kaynaklı sedanter yaşam sürekliliği, uzun süre oturma eyleminde bulunmak ve aşırı terleme sonucunda makat ve bölgesinde bir veya birden fazla kıl taneciklerinin girmesi ile oluşum göstermesinden kaynaklı olan bu makat hastalığı meydana gelebilmektedir.

Her gün alınan duşun önemini anlamak, sık sık temiz çamaşır değişikliğinde bulunuyor olmak, kişisel hijyen ve bakıma daha da önem vermek bireylerin tüm hastalıklarından korunması için ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yapılması gerekenler arasında yer almaktadır. Birçok hastalıkta dikkat edilmesi gerektiği gibi de makat ve çevresinde gerçekleşen kıl dönmesi rahatsızlığı açısında da önem verilmesi gerekmektedir.

Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) tedavisi için öncelikli olarak yapılması gereken alanında uzman olan Proktoloji hekimleri tarafından muayene olmak gerekir. Muayene sonrasında Proktoloji hekimlerinin belirlemiş olduğu tedavi şekli ve yönteminin daha başarı olduğunu unutmamak gerekir.

Leave a reply